HOLA A TODOS

Hola a todos: este es el comienzo de un nuevo Blog que pretende ser un medio de intercambio ágil de información entre los alumnos de Educación Física del IES Veles e Vents a los que imparte clase Carlos Lorenz, y dicho profesor.
Espero que nos sea de gran ayuda a todos…

Aquí pondremos los contenidos y programación de la asignatura, los criterios de evaluación, los apuntes y textos, las salidas extraescolares, etc. también podreis aportar todas las sugerencias que creais oportunas, siempre que os identifiqueis debidamente, con vuestro nombre y apellidos y clase a la perteneceis.

Para ir ir estrenando el blog os adjunto dos informaciones importantes:
las normas de la asignatura y los criterios de Evaluación:

————————————————————————————–
NORMES DE L’ASSIGNATURA D’EDUCACIÓ FÍSICA:

PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA:

– Des que sone la sirena de canvi de classe o del pati, els alumnes compten amb CINC minuts per a canviar-se i estar preparats per a l’inici de la sessió. Passats eixos 5 minuts es passarà llista i es posarà retard a qui no estiga present i preparat.
– Cada dos retards compten com una falta d’assistència.
– En acabar la classe es donaran 10 minuts per a canviar-se i llavar-se, i no es podrà eixir del gimnàs o el pati fins que toque la següent sirena.
– Les faltes d’assistència es justificaran a la classe següent a la què s’ha faltat, amb un paper firmat pels pares i si és possible acompanyat d’un justificant de la visita mèdica.
– A partir de 5 faltes SENSE justificar per trimestre, es perd el dret a l’avaluació en tal trimestre, i queda pendent de recuperació.
– Quan s’estiga en classe però no es puga fer l’activitat normal per lesió o malaltia, es farà una fitxa de tipus teòric referida a la temàtica de la sessió.
– Quan un alumne falte moltes classes en un trimestre per malaltia o causa justificada, haurà de fer un treball per a compensar els continguts no treballats.

VESTIMENTA: – És imprescindible portar roba i calçats esportius per a fer la classe d’educació física. En CAP cas s’acceptaran calçats de carrer, pantalons de vestir tipus vaquers o malles no esportives, o camises o camisetes que no siguen esportives.
– Cada dos faltes d’equipament compten com una falta d’assistència.
– Cada alumne ha de portar una camiseta de recanvi, i sabó i tovalla per a llavar-se al finalitzar la classe. Si és possible, s’aconsella canviar-se també calcetins, calçat i roba interior.

MATERIAL: – El material que es trenque intencionadament o per mal ús evident del mateix serà abonat per l’alumne. Este no serà el cas, òbviament, si el material s’ha trencat fent un ús normal o correcte del mateix.
– Al començar i acabar les classes TOTS els alumnes del grup col?laboraran a traure, col?locar i guardar el material. Les classes són molt curtes, i si eixa tasca ha de fer-la el professor només, ja no queda temps de fer res més.

AVALUACIÓ: – Les diferents parts de l’asignatura es valoraran d’acord amb els percentatges següents:
– Part pràctica: 50%
– Actituds (assistència, puntualitat, esforç…): 30%
– Teoria: 20%

—————————————————————————————–

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L?ASSIGNATURA D’EDUCACIÓ FÍSICA
Professor: Carlos Lorenz

IMPORTANT: En cada una de les 3 parts (actitud, procediments i conceptes) s’ha de traure com a mínim un 3 per a que es faça la mitja de la nota.

1.- Actitud: conta el 30 % del total de la nota trimestral
cada alumne/a comença el trimestre amb un 8 de nota d’actitud, i aquesta nota va pujant o baixant en funció dels següents criteris:
– cada falta d’assistència no justificada per escrit al professor restarà 0,5 punts de la nota d’actitud
– cada retard restarà 0,25 punts de la nota d?actitud. Es considerarà retard no estar present i canviat quan el professor comence a passar llista, 5 minuts després de tocar el timbre.
– cada falta d’equipament esportiu (incloent sabatilles, pantalons i samarreta adequats )restarà 0,25 punts
– cada negatiu restarà 0,5 punts en la nota d?actitud. Conductes que poden ser sancionades amb un negatiu:
* faltes de respecte al professor o als companys.
* no realitzar les tasques encomanades pel professor per a la sessió
* maltractar o extraviar el material de classe intencionadament
* en general, qualsevol falta lleu contemplada en el Reglament de Regimen Intern del Centre
– cada positiu sumarà 0?5 punts en la nota d?actitud. Conductes que poden ser premiades amb un positiu:
* realitzar amb interès totes les tasques previstes per a la sessió (per eixample, córrer tots els minuts previstos sense parar-se)
* col·laborar en el transport, col·locació i recollida del material necessari per a la classe del dia
* tindre iniciativa en moments de la classe (per eixample, dirigir l’escalfament de la sessió)

2.- Procediments: conten el 50 % del total:– En la Unitat Didàctica de condició Física (1er trimestre) se aplicaran els barems de les taules que hi ha a les fulles adjuntes, Aquests barems distingeixen per edat i sexe de l’alumne.
– En la resta d’Unitats Didàctiques generalment se posaran dos tipus de notes:
* una o més notes objectives, a través de proves on se mesure el temps en realitzar una tasca d’habilitat (per eixample conducció de pilota, bot, etc), la precisió en el tir, etc…
* una nota subjectiva a criteri del professor, que valore l’actuació de l’alumne/a en una situació global de la Unitat (per eixample, jugant un partit d’handbol: actitud defensiva, col·laboració amb els companys d’equip, etc.)

3.- Conceptes: conten el 20 % del total.
Cada trimestre es realitzarà un examen teòric, generalment de preguntes de tipus test o de resposta curta, sobre els temes que s?hagen tractat en l’avaluació, basant-se en els continguts del llibre de text, o els apunts proporcionats pel professor.
En primer d’ESO l’examen es substituirà per un treball sobre alguns dels continguts tractats, amb un mínim de 5 pàgines i escrit a ma.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s